Kahoot!  on monella käytössä oppitunneilla perinteisenä monivalintavisailuna. Sovellusta voi käyttää lisäksi mielipiteiden keräämiseen, tiimityöskentelyyn sekä oman ennätyksensä voittamiseen ( Ghost Mode ). Sovelluksen esittelemä Blind Kahoot! on tapa käyttää tätä tuttua peliä uuden asian opettamiseen. Oppilaalle esitetäänkin kysymys, jonka vastausta heille ei ole vielä opetettu. Tämä saa oppilaan toivottavasti kiinnostumaan uudesta opetettavasta asiasta, sillä muuten pelissä ei ala kertyä pisteitä. Käytän tässä esimerkkinä ruotsin adjektiivin taivutusta, mutta Blind Kahoot! sopii luonnollisesti mihin tahansa aiheeseen, josta normaalistikin voisit tehdä tietovisan. Näytän pelin vaiheet läpi Kahootin oman Preview -moodin kautta, jolloin näet sekä opettajan että oppilaan ruudut vierekkäin pelin edetessä. Tässä ensin oman pelini asetukset. Käytän esimerkissäni sekä nimigeneraattoria että kaksivaiheista kirjautumista, niistä lisää täällä . Randomize order of questions  on po...
Olen tehnyt harjoituksia paljon diginä viime aikoina, mutta välillä on mukava - ja tärkeä - palata takaisin taktiilisemman materiaalin pariin. Tässä postauksessa esimerkkinä muutama tapa hyödyntää kotoa ja töistä löytyvää materiaalia ruotsin sanojen luokitteluun, mutta harjoitukset sopivat hyvin myös muihin oppiaineisiin, joissa tehdään luokittelua. Matematiikassa tätä voisi käyttää esim. päässälaskuun (keskellä yksi luku, ja kaikki sen luvun tuottavat laskutoimitukset kiinnitetään reunoille). Sovellusmahdollisuuksia siis varmasti löytyy! Materiaalina tässä toimivat paperilautaset, Post It -laput, isot klemmarit, palapelin palat ja pyykkipojat. Kiitos lahjoituksista oman koulun väelle! Ensimmäisessä esimerkissä pyykkipoikiin on kiinnitetty pahvisia päätteitä kuumaliimalla. Harjoitus vaatii hieman enemmän alkuvalmisteluja, mutta materiaalit kestävät varmasti hieman pidemään. Toinen esimerkki on tehty pelkillä leikatuilla Post It -lapuilla. ...
Gimkit  on melko uusi sovellus monivalintakysymysten treenaamiseen, ja toimii hieman samaan tapaan kuin  Kahoot!  tai  Quizlet . Erilaista Gimkitissä on virtuaalirahan kerääminen pisteiden sijaan sekä päivitysten ostaminen tällä virtuaalirahalla. Näiden päivitysten avulla oppilas voi saada esim. enemmän pisteitä oikeasta vastauksesta. Gimktitistä voit antaa myös kotitehtäviä. Käyn tässä postauksessa peliä läpi KitCollab-moodin lisäksi yleisesti oppilaan näkökulmasta. Sovelluksen yleisesittelyn löydät  täältä . KitCollab-moodissa oppilaat kirjautuvat normaaliin tapaan peliin, mutta pelin sijasta sovellus antaa oppilaille kysymyspohjat, johon luovat nyt omat kysymyksensä. Lopuksi pelin saa talteen, ja sitä voi pelata heti kysymysten luonnin jälkeen tai jättää vaikka seuraavalle kerralle tunnin aloitukseen. Oppilaat treenaavat oppisisältöjä siis sekä peliä luodessa että sitä pelatessa. Oppilailta on tullut tästä paljon hyvää palautetta, ehkäpä juuri siksi, että se osallistaa op...
Sanaston harjoitteluun on paljon tehtäviä ja pelejä mistä valita, mutta rakenteet jäävät niissä helposti vähemmälle. Ymmärrettävästi, ovathan rakenteet usein hieman monisyisempi aihe kuin sanasto. Olen tehnyt kielten tunnelle puhelimella toimivia klikkailupelejä rakenteita harjoittamaan, ja tähän asti pelit ovat toimineet perinteisellä aukkotäydennysperiaatteella. Halusin nyt tehdä jotakin muuta, kun 7. luokan kanssa lähdetään treenaamaan There is/There are -rakennetta. Siispä tässä eläniaiheinen peli, jossa lause pitää rakentaa sana sanalta klikkaamalla oikeaa sanaa. Väärää sanaa klikkaamalla oppilas saa eteensä ruudun, jossa neuvotaan, miten lauseessa pitäisi seuraavaksi edetä, jotta harjoitus ei menisi sattumanvaraiseksi klikkailuksi. Kuvat ovat kaikki Unsplashin  kirjastosta. Oman muokattavan kopiosi tästä tehtävästä saat täältä . Esimerkki siitä, miten tehtävän voi upottaa Peda.nettiin löytyy täältä . Puhelimella Peda.netin sivu kannattaa avata selaimessa, ei Fb:n kautt...
Olen käyttänyt luokanohjaajan tunneilla harjoitusta, jossa jokainen oppilas kirjoittaa jokaisesta luokkatoveristaan jonkin hyvän asian yhdelle A4:lle lukuvuoden lopuksi. Tämän lapun täynnä muiden kirjoittamia kehuja oppilas voi viedä kotiin ja näyttää vanhemmilleen. Nyt ajattelin soveltaa samaa ajatusta kielten oppitunneille adjektiiviharjoituksena. Harjoitus etenee tällä kertaa niin, että positiivisia adjektiiveja mietitään ensin yhdessä taululle, ja niistä valitaan sanoja, jotka oppilaiden mielestä kuvaavat muita ryhmän oppilaita. Harjoitusta voi soveltaa myös niin, että oppilaat kirjoittavat toisistaan kokonaisia lauseita. Sain idean revittyihin paperisuikaleisiin kuvasta, joka on kiertänyt Pinterestissä siellä täällä. Kuvan lähdettä en ole onnistunut saamaan selville vielä mutta kuva löytyy mm. täältä .  Harjoituksessa saa olla tarkkana sen suhteen, että oppilaat eivät käytä sitä kiusaamiseen, mutta yhdessä mietityt positiiviset adjektiivit auttavat asiassa jo huomatta...
Uuden sanaston läpikäyntiin on olemassa monenlaisia toiminnallisia harjoituksia, joilla sanasto tuodaan heti alkuun hieman tutummaksi. Näin kynnys lähteä lukemaan ja kuuntelemaan uutta tekstiä madaltuu. Kaikki ryhmät eivät lähde aina yhtä innokkaasti liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin mukaan, ja joskus opettajastakin voi olla mukava tehdä jotakin rauhallisempaa. Rauhallinen ei kuitenkaan tarkoita toimetonta, kuten tässä My TOP 5 -harjoituksessa käy ilmi. Tämä idea - niin kuin moni muukin - syntyi tilanteessa, jossa opetettava ryhmäni oli väsyneen oloinen ja pelkkä maininta uudesta tekstistä sai aikaan huokausten aallon. Harjoitus sopii niin kieliin kuin oppiaineisiin, joissa käydään läpi uusia termejä. Esimerkkikuvan taustan olen ladannut Unsplashista . Olen käyttänyt harjoitusta lähinnä yhdeksäsluokkalaisten kanssa, koska sanastot ovat heillä usein jo varsin laajoja. Opettaja antaa oppilaille jonkin aiheen tai teeman, ja ohjeena on etsiä uudesta sanastosta viisi san...
Portfoliotyöskentely on kiinnostanut minua jo pitkään, mutta yhden epäonnistuneen kokeilun jälkeen olen pitänyt portfolioista taukoa. Idea oli liian kunninahimoinen, asetin joka kuukaudelle aikataulun kirjoitelman tekoon uudella vieraalla kielellä, ja aikaa ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan tarpeeksi töiden kirjoittamiseen saatika itsearviointiin ja muihin tapoihin hyödyntää tuotoksia. Mutta, työ tekijäänsä neuvoo. Avainsanoina tässä portfoliossa ovat tarinallisuus, monialaisuus ja digi. Portfoliota rakennetaan pikkuhiljaa, ja sitä arvioidaan itse ja opettajan toimesta. Ideaalitilanteessa portfolio voi kestää läpi ala- tai yläkoulun tai esim. yhtenäiskouluissa läpi koko peruskoulun. Kuudennen - tai peräti yhdeksännen - luokan päättyessä olisi varmasti hienoa palata ensimmäisille oppitunneille katsomaan, mistä oma kielitaito on lähtenyt liikkeelle. Tarinallisuus syntyy oppilaan keksimästä hahmosta, monialaisuus yhdistämällä muilla tunneilla opittua tai tehtyä kielen opiske...
Oppitunneilla tulee etenkin kielen alkeissa vastaan joskus tunne, että uutta sanastoa on tullut tunnilla paljon ja oppilailla ei ole välttämättä käytössään tehokkaita tekniikoita niiden opetteluun oppituntien ulkopuolella. Tätä miettiessäni mieleen tuli ajatus avainsanoista, joita voitaisiin oppilaiden kanssa ottaa joko joka oppitunnille tai ainakin joka viikolle mukaan. Idea toimii käytännössä niin, että tunnin alussa oppilaille näytetään yksi opeteltava sana käsittelyssä olevasta kappaleesta - mielellään jokin haastavampi sanoista - ja mietitään yhdessä, miten sanan voisi painaa mieleen. Oppitunnin lopuksi opettaja kysyy haluamallaan tavalla sanaa luokalta, ja jos sana on osattu hyvin, viedään se sähköiseen aakkoselliseen sanastoon. Sanaston voi jakaa oppilaille linkkinä, jolloin oppilaat voivat seurata sen kasvua pitkin lukuvuotta omasta laitteestaan. Linkin voi lähettää myös huoltajille, jotta kotona päästään osalliseksi uuden alkaneen kielen opintoihin. Avainsanasto lis...