Koe sanana aiheuttaa helposti stressiä oppilaille, sillä se yhdistetään luonnollisesti aina arviointiin ja todistusten numeroihin. Ryhmäkokeessa kokeen merkitys yksittäisen oppilaan arviointityökaluna häviää, ja ryhmät voivat kisata enintään toisia ryhmiä vastaan. Tämänkin elementin voi tilanteesta tiputtaa pois, jos opettaja kokee, ettei se ole tarkoituksenmukaista. Ryhmäkoe antaa kuitenkin arvokasta tietoa opettajalle osaamisesta ryhmän tasolla ja motivoi oppilaita kertaamaan. Ryhmäkokeessa koko luokalle annetaan vain yksi koemoniste. Jokainen oppilas saa vuorollaan vastata joko yhteen tyhjään kohtaan tai korjata jonkun toisen oppilaan tekemän vastauksen, jos kokee sen virheelliseksi. Koelappua kierrätetään näin oppilaalta oppilaalle, kunnes aika loppuu tai paperi tulee täyteen. Vastausvuorossa oleva oppilas ei saa käyttää kirjaa apunaan, mutta heti ojennettuaan koepaperin eteenpäin hän saa avata kirjat ja tarkistaa oliko oikeassa tai valmistautua kirjojen avulla vastaamaan jo seuraa...