Minusta
Olen Reetta Pänkäläinen, kieltenopettaja Kuopiosta. Opetan Puijonsarven koulussa ala- ja yläkoululaisia sekä toimin digitutorina sekä milloin missäkin tehtävässä noin muuten. Minulta löytyy myös ympäristökasvattajan paperit, ja töiden ohella opiskelen nepsyvalmentajaksi. Harrastuksista minulle tärkeimpiä ovat luonnon havainnointi, lukeminen sekä käsityöt. Opettamisessa olen erityisen kiinnostunut oppimisprosessista. Oppitunnilla ykkösasioita ovat opetuksen monipuolisuus, selkeys ja osallistavuus.

Ideani opetukseen sekä samalla blogiin saan milloin mistäkin - televisiota katsoessa, oppilaiden työskentelyä seuratessa, oppimisen haasteita pohtiessa... Blogi on minulle täydellinen paikka ideoiden jalostamiseen sekä niiden pedagogiikan tarkempaan pohtimiseen. Joskus tehtävä tai harjoitus voi tuntua ensin hyvältä, mutta kun se pitäisi esitellä muille, alkaa sen pointti hämärtyä. Ja toisinpäin, ideaa muille selostaessa se voi saada uusia ulottuvuuksia ja kehittyä edelleen. Muilta lainatuissa ideoissa ilmoitan aina selkeästi alkuperäisen lähteen. 

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää tai antaa palautetta. Etenkin ajatuksia materiaalien kehittämisestä otan mielelläni vastaan!


Reetta Pänkäläinen
Perusopetuksen lehtori
Puijonsarven koulu, Kuopio


OKKA-Svenska kulturfonden -palkinto 2020
Vuoden kieltenopettaja 2020