Minusta
Olen Reetta Pänkäläinen, kieltenopettaja Kuopiosta. Opetan Puijonsarven koulussa ala- ja yläkoululaisia sekä toimin digitutorina. Töiden ohella opiskelen ympäristökasvattajaksi ulkona oppimisen painotuksella, ja näitä kaikkia osa-alueita tuon esille blogin ideoissa. Olen erityisen kiinnostunut oppimisprosessista, ja minulle tärkeää on opetuksen monipuolisuus, selkeys ja oppilaslähtöisyys.

Ideani saan milloin mistäkin - kaupan hyllyjä tutkailemalla, oppimiseen liittyviä haasteita pohtiessa, muiden opettajien ideoita seuraamalla,  oppilaita kuunnellessa tai usein omasta päästä. Muilta lainatuissa ideoissa ilmoitan aina selkeästi, keneltä idea on saatu. Ota yhteyttä, jos haluat tietää materiaaleista ja ideoista lisää tai antaa palautetta. Etenkin ajatuksia ideoiden kehittämisestä otan mielelläni vastaan!

Reetta Pänkäläinen
Perusopetuksen lehtori
Puijonsarven koulu, Kuopio

OKKA-Svenska kulturfonden -palkinto 2020
Vuoden kieltenopettaja 2020