Uuden kappaleen sanastoa on hyvä treenata vaihtelevin tavoin. Pelkkiin sanakäännöksiin keskittyvät tietovisat, ristikot ynnä muut sellaiset harjoitukset ovat varmasti toisinaan paikallaan, mutta kun sana on tullut jo tutummaksi, on sen käyttäminen oikeanlaisessa kontekstissa myös tärkeää. Puuttuvan sanan harjoituksessa (esimerkkikuvissa englanninkielisenä What's missing? - versiona) oppilaiden tehtävä on täydentää annetut lauseet pelkästään kappaleen sanastossa esiintyvillä sanoilla. Lauseet eivät löydy sellaisenaan tekstistä, vaan ovat joko opettajan tai oppilaiden keksimiä. Teema esitykseen on muokattu SlidesCarnivalin tarjoamasta teemasta, ja esityksen voit kopioida omaan käyttöön tästä linkistä . Opettaja voi itse keksiä lauseet diaesitykseen, mutta vielä tehokkaampi treeni harjoituksesta tulee, jos oppilaiden täytyy itse keksiä lauseita, joihin sanaston sanat sopivat.  Oppilaat voi jakaa pareihin/pieniin ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle tehtäväksi kirjoittaa 1-3 lausetta,...
  Mentimeter  kuuluu ehdottomasti omassa sovelluslistassa käytetyimpiin. Sanapilvet, mielipidemittaukset, sanaluokkaluokittelut, tietovisat ja muistiinpanot onnistuvat interaktiivisesti ja ilmaiseksi tällä sovelluksella, eikä esityksen tekeminen vie kauaa. Suurin plussa Mentimeterissä on mielestäni vielä kuitenkin visuaalisuus ja selkeys. Nyt Mentimeteriin on tullut entistä enemmän ominaisuuksia, joista muutaman, varmasti käyttöön tulevan esittelen nyt tässä. Tietovisan sijaan voit laittaa kysymyksen, jossa valitaan vain kahdesta vaihtoehdosta. Tämä toimii hyvin esimerkiksi kielioppikysymyksissä, joissa harjoitellaan vielä uutta sääntöä. Opettaja voi esittää kysymyksen, tarkastella anonyymit vastaukset ja selittää asiaa uudelleen, jos siltä vastausten perusteella näyttää. Uuden rakenteen selittäminen käy hyvin esimerkiksi tällä yllä olevalla diagrammilla, jossa edetään vaihe vaiheelta. Iki-ihana onnenpyörä tehtävineen löytyy nyt myös Mentimeteristä. Lopuksi oppilailta voi kysyä tuntemu...
Tämän harjoituksen ideana on saada oppilaat kuvittelemaan hetki luonnossa haluamassaan paikassa sekä kirjoittamaan kohdekielellä lyhyt kuvaus tilanteesta. Tarkoitus on treenata yhtäaikaa tärkeitä rakenteita ja sanastoja, herätellä mielikuvitusta sekä madaltaa kynnystä kirjoittaa kohdekielellä. Inspiraatio haetaan luonnosta, jonka kuva- ja äänimaisemilla on tunnetusti rauhoittava sekä keskittymistä vahvistava vaikutus. Harjoitus on lyhyt, sillä sen tyyli ei ole monelle välttämättä tuttu ja jo paikan kuvitteleminen saattaa tuottaa haasteita keskellä virikkeitä täynnä olevaa koulupäivää.  Dian taustalla on kuva veden ääreltä, ja dian kaiutinsymbolia klikkaamalla luokkaan tulvii veden rauhallista ääntä. Ääni ja kuva auttavat siis toivottavasti oppilasta keskittymään sekä herättelemään oppilaan mielikuvitusta, kun oppilas lähtee seuraavaksi dia dialta kirjoittamaan lyhyttä tilannekuvausta. Huom! Ääntä ei kannata pitää kovin kovalla harjoituksen aikana, sillä sen vaikutus on hyvin äkkiä päin...