Kielten tunneilla uuden kappaleen läpikäynnissä haasteena on toisinaan oppilaiden aktivoiminen heti alusta asti niin, että jo ensimmäisen kuuntelukerran jälkeen oppilaalle alkaa muodostua jonkinlainen käsitys kappaleen sisällöstä ja keskeisistä sanoista kohdekielellä. Pahimmillaan oppilas alkaa käydä tekstiä läpi vasta siinä vaiheessa, kun siihen liittyvät tehtävät aloitetaan konkreettisesti. Sanamuisti-niminen kilpailu motivoi oppilaita kuuntelemaan kappaletta tarkkaan jo ensimmäisellä kuuntelukerralla. Ohjeistus menee alla olevien kuvien mukaan, diaesityksen saat kopioitua postauksen lopusta. Diapohjan teema on peräisin SlidesCarnival-sivustolta . Ensin kappale kuunnellaan, oppilaat seuraavat samalla tekstiä kirjasta ja/tai taululta. Oppilaat jaetaan kahteen tai useampaan ryhmään ja kirjat laitetaan kiinni. Ryhmissä keskustellaan hiljaa keskenään ja sanotaan aina vuorotellen sana kappaleesta. Opettaja kirjaa sanat ryhmiltä ylös niin, että kaikki näkevät koko ajan, mitkä sanat on jo s...