Padlet  muuttui monen harmiksi maksulliseksi jo jonkin aikaa sitten, minkä jälkeen sitä on varmasti käytetty opetuksessa paljon entistä vähemmän. Ilmaisversiossa on kuitenkin edelleen mahdollista tehdä kolme taulua, ja poistetun tilalle voi tehdä aina uuden. Lisäksi, tehdyn taulun voi tallentaa kuva- tai pdf-tiedostona tai tulostaa. Nämä mahdollisuudet yhdessä Padletin helppokäyttöisyyden ja monipuolisuuden kanssa tekevät Padletista mielestäni edelleen varteenotettavan työkalun etenkin yhteistyönä tehtäviin töihin oppitunnilla. Padlet onkin itselläni varasuunnitelmana aina niihin hetkiin, kun jokin muu harjoitus ei onnistu tai oppitunnille jää ylimääräistä aikaa. Käyn tässä läpi muutamia esimerkkejä eri taulutyypeistä eri tilanteisiin sekä esittelen muita sovelluksen etuja. Aikajana Aikajana eli Timeline  toimii harjoituksena perinteisen aikajanan lisäksi myös yhteistyönä tehtävään tekstiin, jossa oikea järjestys on jollakin lailla tärkeä. Oppilaille voidaan antaa eri hi...
Kahoot mahdollistaa nykyään samantyyppisen oppilaan omaan tahtiin tehtävän tietovisan kuin vaikkapa Gimkit . Peliä ei siis vedetä yhdessä taululla, vaan koodin syöttämällä oppilas aloittaa oman pelinsä ja etenee siinä omaan tahtiinsa. Tähän ei myöskään tarvita erillistä appia oppilaan puhelimessa, vaan peli toimii selaimella. Moodi kulkee nimellä Challenge  eli haaste ja on hyvin nopea ottaa käyttöön. Toiminto on hieno lisä Kahootin valikkoihin siinä mielessäkin jo, että monella on varmasti paljon materiaalia Kahootissa valmiina, jota voi nyt käyttää entistä monipuolisemmin. Kahoot on muuttunut viimeisen vuoden aikana toiseenkin suuntaan, eli ilmaisversiosta on riisuttu erilaisia kysymystyyppejä pois. Mukava siis nähdä, että jotain uutta on tuotu ilmaisversioonkin. Käyn alla läpi kuva kuvalta oppilaan omaan tahtiin kulkevan (engl. student-paced) tehtävän tai haasteen luomisen ja muutaman huomioitavan seikan, jotka on hyvä sanoa oppilaillekin. Haaste luodaan valitsemalla Ch...
Kirjoittaminen vieraalla kielellä voi tuntua oppilaasta haastavalta monesta syystä. Esimerkiksi aihevalinta, sisällön keksiminen sekä lauserakenteet saattavat olla syyllisiä työn jumiutumiseen ja motivaatio-oneglmiin. Olen yrittänyt ajatella kirjoittamista viime aikoina eri tavalla, ja sen sijaan, että kirjoittamiselle varattaisiin aina toisinaan yksittäinen tuntui, jolloin oppilaalta vaaditaan yksittäinen teksti tai tiettyjä lauseita, voitaisiin käyttää aikaa siihen, että kynnys ylipäätään kirjoittaa madaltuu. Ajatuksen keskiössä on se, että huomio ei olisi kirjoittamisessa ja kielessä itsessään, vaan vaikkapa ajatusleikissä, jonka tuotokset kirjataan yhdessä ylös. Tässä ajatusleikissä ideana on ottaa ryhmässä käsittelyyn kaikille tuttu tarina tai satu, ja tiivistää sen koko tarina muutamalla virkkeellä juonikuvaukseksi. Koska tehtävä on itsessään jo hieman mahdoton, oppilailta häviää toivottavasti paine tehdä täydellinen suoritus. Valmiista tarinasta tulee usein myös alk...
Tämä harjoitus sopii monenlaisten sisältöjen opiskeluun ja tuo oppitunnille liikettä osallistaen oppilaat matalalla kynnyksellä yhteistyöhön. Käytän tässä postauksessa esimerkkinä englannin kielioppia, mutta perusidea taipuu varmasti muihinkin oppiaineisiin. Saat kopioitua postauksesta englannin prepositiotehtävän omaan käyttöösi. Alkuvalmistelut Aluksi opettajan on mietittävä, mitä käsitteitä tai sanoja halutaan harjoitella. Itse valitsin tässä harjoituksessa prepositiot, joita otin erityiskäsittelyyn neljä kappaletta (in, on, to, at). Prepositioiden tilalla voisi matematiikassa olla lukuja, joihin päästään eri laskutoimituksilla, biologiassa eri puutyyppejä, joihin tietyt puulajit pitää sijoittaa jne. Omassa versiossani oppilaiden pitää yhdistää 18 fraasia oikeisiin prepositioihin (be interested in, listen to, be good at jne.). Tulostin laput seitsemälle eriväriselle A4:lle, koska jaan luokan seitsemään ryhmään, ja leikkasin ne valmiiksi eri kasoihin, kukin väri omaan pin...