Oppilaat käyttävät nykyään tunnetusti varsin paljon aikaa YouTubessa. Osalla on jo oma kanavansa, toiset katselevat pääasiassa muiden YouTubeen lataamia videoita. Se, että opettaja ylipäätään avaa YouTuben tunnilla, saa monen päät kääntymään taululle päin. Asialla on puolensa ja puolensa, mutta YouTubella on selkeästi monia hyviä puolia opetusta ajatellen. Tarjontaa on paljon, tunneille saa tätä kautta helposti mukaan autenttista materiaalia, ja oppilaat pystyvät katsomaan samat videot myös omalta puhelimeltaan.  Jos tekijänoikeudet huolettavat, olen saanut tähän asti aina suhteellisen nopeasti luvan kanavan omistajalta käyttää videoita opetuksessa lyhyen viestin lähettämällä. On vaikea uskoa, että joku videoiden tuottaja ei haluaisi videotaan katsottavan oppitunnilla, sillä onhan se hyvää mainosta ja tuo videolle lisää katsojakertoja. Lupa kannattaa kuitenkin kysyä - tämän olen sanonut myös oppilaille, sillä tekijänoikeudet on tärkeä ottaa puheeksi luonnollisesti myös heidän ...
Kun kysyn alkusyksystä toiveita lisätehtävien suhteen, etenkin englannissa kirjoittaminen tulee monen vanhemman oppilaan kohdalla vastaan. On luonnollista, että vapaa-ajallaan ylimääräistä englantia kerryttäneet oppilaat - varsinkin luovista tehtävistä innostuneet - haluavat näyttää taitojaan näin kaikille pakollisten tehtävien ulkopuolella. Lisäksi, opettajana huomaan usein, että pidempien tarinoiden ja lauseiden ylimääräinen treenaaminen tekisi hyvää kenelle tahansa, ettei huomio keskittyisi liiaksi pikkutarkkuuksiin ja kieleen saataisiin sujuvuutta. Pyörittelin pitkään mielessäni, miten saisin ruokittua tätä intoa ja luovuutta ja miten saisin oppilaat treenaamaan lisää lauseiden ja pidempien tekstien kirjoittamista ilman, että se tuntuisi raskaalta. Haastetta kun on usein jo tarpeeksi sisällön keksimisessä, ei pelkästään kohdekielen sanastoissa ja rakenteissa. Tämän mietinnän tuloksena syntyi tämän postauksen kirjoitusharjoitus. Harjoitus sopii sekä alakouluun että vanhem...
Digital choice board  tai learning menu  tulee nykyään vastaan opetusblogeissa ja -sivustoilla tämän tästä. Idea ei ole sinällään täysin uusi, Suomessa oppimispolut ja eriyttäminen ovat seuranneet samanlaista ajatusmallia. Perusideana on antaa oppilaille valinnanvaraa tehtävien teossa, mikä osallistaa oppilaat päätöksentekoon samalla, kun opettaja varmistaa, että opeteltavat sisällöt ja oppitunnin tavoitteet hoituvat asianmukaisesti. Tehtäviä voi olla taulussa useampia, muutamasta useaan kymmeneenkin - vaikka 3 x 3 ruudukko tuntuu olevan yksi yleisimmistä taulumalleista. Tämä riippuu paljon siitä, missä ajassa tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi. Valikkoa voidaan käyttää yhden oppitunnin ajan tai erikseen määritellyn pidemmän ajanjakson ajan.  Tärkeintä on tehtävien monipuolisuus ja erilaisuus niin, että kaikilla on silti mahdollisuus opetella aihealueen keskeisimmät asiat, ja opeteltavat sisällöt tulevat vastaan oppilaan valinnoista huolimatta. Oppilaat, jotka kokevat aihe...
Vaikka eri oppiaineissa tehdään paljon muutakin kuin ulkoa opettelua, saattaa muistin ja mieleenpainamisen treenaminen tulla vastaaan silti usein. Erilaiset muistipelit, Kim-peli, muistisäännöt yms. voivat parhaimmillaan harjoittaa muistia, tuoda toiminnallisuutta tai pelillisyyttä tunneille ja aktivoida oppilasta. Tässä postauksessa käyn läpi yhden muistipelin tai mieleenpainamisen harjoituksen, joka toimii diaesityksenä joko koko luokalle taululla tai oppilaiden omissa laitteissa, jolloin työskentely onnistuu myös pienemmissä ryhmissä. Esityksen teema on SlidesCarnivalilta ja esitysten valokuvat Unsplashilta . Tässä harjoituksessa mieleen voidaan painaa sanoja, värejä, kuvia, lauseita tai mitä tahansa muita yksittäisiä elementtejä. Kielen tunneilla sanasto on luonnollinen harjoittelun kohde, ja käytänkin tässä esimerkkinä muutamaa kielten tunneille sopivaa harjoitusta. Nämä voit myös kopioida postauksen lopusta itsellesi. Kielten tunneilla voidaan mukaan ottaa myös kieliopp...
Tämän postauksen peli treenaa lauseenmuodostusta eri kielissä, mutta harjoitusta voi soveltaa myös muihin oppiaineisiin, joissa on tarkoitus yhdistää toisiinsa sopivia lauseita tai sanoja. Pelin voi hoitaa perinteiseen tapaan paperilla, mutta myös diginä tai liikkuen. Saat kopioitua postauksesta pohjat kaikkiin versioihin. Perusidea lähtee kaikissa kolmessa versiossa siitä, että oppilaat jaetaan ryhmiin. Kielten tunneilla pelattuna ryhmät saavat ensin lapun, jossa treenattavat lauseet ovat näkyvissä suomeksi.  Käytän tässä postauksessa esimerkkinä englannin aikamuotolauseita, ja tämän muokattavan pohjan saat kopioitua itsellesi  tästä linkistä . Tässä Google Docs -tiedostossa on mukana kymmenen valmista lausetta sekä tyhjiä pohjia, jos haluat tulostaa laput käsin kirjoitettaviksi. On tärkeää, että lauseet ovat mahdollisimman erilaisia. Näissä lauseissa tekijä, aikamuoto sekä lauseen loppu ovat kaikki toisistaan eroavia. Peli voisi olla hyvä myös uuden työstettävä...