Oppilaiden päivä koostuu yleensä monesta eri oppiaineesta ja viimeistään yläkoulun puolella jo monen eri opettajan kohtaamisesta. Luokkatila vaihtuu joskus varsin lyhyen tauon aikana, ja ajatukset pitäisi virittää nopeastikin uuteen aiheeseen. Kielissä virittelyn mahdollisuuksia on onneksi paljon. Lyhyet videot, tekstinpätkät tai joskus jopa pelkät tervehdykset kohdekielellä auttavat oppilasta suuntaamaan ajatukset kieltä kohden.  Jo opetusharjoittelussa kokeilimme toisen kurssilaisen, Ulla Murisojan, kanssa aloittaa oppitunteja aina musiikilla. Kokeilu oli toki lyhyt, mutta jäi positiivisena kokemuksena mieleen jo silloin. Viime vuosina olen yrittänyt ottaa taas musiikkia mukaan enemmänkin tunneille, ja etenkin englannin osalta tämä käy melko helposti YouTuben tarjoaman valtavan musiikkikirjaston avulla. Joskus riittää, että kappaleessa on yksi fraasi kirjan tekstistä, joskus aihe liittyy kirjan aiheisiin. Musiikki kieliopin treenaajana on varmasti tuttua monelle opettajalle, tällöin ...
Kim's game on tuttu peli monelle jo päiväkotiajoilta, mutta sillä on edelleen paikkansa opetuksessa vanhempienkin oppilaiden kanssa. Pelin yksinkertaisuudessa on sen idea, varsinkin, jos mukaan otetaan muutama muu harjoitus samalla. Tästä postauksesta saat digipohjan peliä varten, jolloin opettajan on nopea kirjoittaa harjoiteltavat sanat siististi helposti luettavaan muotoon ja laittaa talteen seuraavaa ryhmää varten. Pelipohja on tehty  SlidesCarnivalin   teemalla. Peruspeli etenee tuttuun tapaan niin, että oppilaille näytetään joukko opeteltavia sanoja, joista yksi tai useampi poistetaan. Diapohjassa aloitetaan yllä olevan kuvan mukaan yhdeksällä sanalla. Seuraavana pohjassa tulee täysin musta dia, jolloin oppilaat eivät näe sanoja hetkeen. Seuraavalla dialla yksi tai useampi sanoista on poistettu, ja oppilaiden on nyt palauteltava mieleen puuttuva sana. Peliin voi lisätä lisää elementtejä niin, että samalla harjoitellaan myös muita taitoja. Pyydän yleensä oppilaita viittaamaan,...
Prepositiot ja artikkelit tuottavat herkästi haastetta suomenkielisille oppilaille, ero omaan äidinkieleen kun on tässä kohtaa kielioppia huomattava. Täydennys- ja aukkotehtävät ovat varmasti yksi perinteisimmistä tavoista treenata aiheita, ja vaikka niillä paikkansa on, on näitä haastavia asioita hyvä tehdä tutuksi myös muilla tavoin. Liike taas on moneen kertaan yhdistetty oppimisen tehostamiseen, joten tällä viikolla päätin yhdistää asiat toisiinsa. Tällä viikolla saksassa teimme akkusatiivi- ja datiiviharjoituksen niin, että kirjoitimme lapuille artikkeleita molempia sijamuotoja varten. Yksi oppilas otti datiivilapun ja toinen akkusatiivin, ja lähdimme koulun käytävälle liikkumaan. Kukin oppilas sai vuorollaan pysyä paikoillaan ja ilmoittaa muille, missä on (ikkunan edessä, kaapin vieressä jne.) tai lähteä liikkeelle ja kertoa, minne päätyi (ikkunan eteen, kaapin viereen jne.). Tämän jälkeen muut saivat päättää, kenen lappua käytettiin, eli mikä artikkeli oli tilanteeseen sopiva. H...