Uuden kappaleen sanastoa on hyvä treenata vaihtelevin tavoin. Pelkkiin sanakäännöksiin keskittyvät tietovisat, ristikot ynnä muut sellaiset harjoitukset ovat varmasti toisinaan paikallaan, mutta kun sana on tullut jo tutummaksi, on sen käyttäminen oikeanlaisessa kontekstissa myös tärkeää. Puuttuvan sanan harjoituksessa (esimerkkikuvissa englanninkielisenä What's missing? - versiona) oppilaiden tehtävä on täydentää annetut lauseet pelkästään kappaleen sanastossa esiintyvillä sanoilla. Lauseet eivät löydy sellaisenaan tekstistä, vaan ovat joko opettajan tai oppilaiden keksimiä. Teema esitykseen on muokattu SlidesCarnivalin tarjoamasta teemasta, ja esityksen voit kopioida omaan käyttöön tästä linkistä . Opettaja voi itse keksiä lauseet diaesitykseen, mutta vielä tehokkaampi treeni harjoituksesta tulee, jos oppilaiden täytyy itse keksiä lauseita, joihin sanaston sanat sopivat.  Oppilaat voi jakaa pareihin/pieniin ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle tehtäväksi kirjoittaa 1-3 lausetta,...
  Mentimeter  kuuluu ehdottomasti omassa sovelluslistassa käytetyimpiin. Sanapilvet, mielipidemittaukset, sanaluokkaluokittelut, tietovisat ja muistiinpanot onnistuvat interaktiivisesti ja ilmaiseksi tällä sovelluksella, eikä esityksen tekeminen vie kauaa. Suurin plussa Mentimeterissä on mielestäni vielä kuitenkin visuaalisuus ja selkeys. Nyt Mentimeteriin on tullut entistä enemmän ominaisuuksia, joista muutaman, varmasti käyttöön tulevan esittelen nyt tässä. Tietovisan sijaan voit laittaa kysymyksen, jossa valitaan vain kahdesta vaihtoehdosta. Tämä toimii hyvin esimerkiksi kielioppikysymyksissä, joissa harjoitellaan vielä uutta sääntöä. Opettaja voi esittää kysymyksen, tarkastella anonyymit vastaukset ja selittää asiaa uudelleen, jos siltä vastausten perusteella näyttää. Uuden rakenteen selittäminen käy hyvin esimerkiksi tällä yllä olevalla diagrammilla, jossa edetään vaihe vaiheelta. Iki-ihana onnenpyörä tehtävineen löytyy nyt myös Mentimeteristä. Lopuksi oppilailta voi kysyä tuntemu...
Tämän harjoituksen ideana on saada oppilaat kuvittelemaan hetki luonnossa haluamassaan paikassa sekä kirjoittamaan kohdekielellä lyhyt kuvaus tilanteesta. Tarkoitus on treenata yhtäaikaa tärkeitä rakenteita ja sanastoja, herätellä mielikuvitusta sekä madaltaa kynnystä kirjoittaa kohdekielellä. Inspiraatio haetaan luonnosta, jonka kuva- ja äänimaisemilla on tunnetusti rauhoittava sekä keskittymistä vahvistava vaikutus. Harjoitus on lyhyt, sillä sen tyyli ei ole monelle välttämättä tuttu ja jo paikan kuvitteleminen saattaa tuottaa haasteita keskellä virikkeitä täynnä olevaa koulupäivää.  Dian taustalla on kuva veden ääreltä, ja dian kaiutinsymbolia klikkaamalla luokkaan tulvii veden rauhallista ääntä. Ääni ja kuva auttavat siis toivottavasti oppilasta keskittymään sekä herättelemään oppilaan mielikuvitusta, kun oppilas lähtee seuraavaksi dia dialta kirjoittamaan lyhyttä tilannekuvausta. Huom! Ääntä ei kannata pitää kovin kovalla harjoituksen aikana, sillä sen vaikutus on hyvin äkkiä päin...
Sanavaraston kasvattaminen on yksi kielten oppituntien keskeisimmistä tavoitteista. Jotta yksittäiset sanat jäävät mieleen, on niiden kanssa hyvä tehdä aktiivisesti jotakin pelkän ulkoaopettelun sijaan. Kun toiminnallisuuden yhdistää oppilaan itsensä valitsemiin aihepiireihin, voidaan lisäksi kasvattaa oppilaan motivaatiota. Tämän postauksen tehtävä treenaa kaiken lisäksi sanaluokkia, mistä ei ole oman kokemuksen mukaan koskaan haittaa. Mysteeriaihe muistuttaa siltä osin Aliasta, että oppilaan tarkoitus on selittää jotakin sanaa tai aihetta. Mysteeriaiheessa kerrataan samalla sanaluokkia, ja koska tarkoituksena on selittää sana mahdollisimman haastavasti niin, ettei sitä arvattaisi heti kättelyssä, pitää oppilaan kaivella esiin mahdollisesti hieman vieraampiakin sanoja. Alla olevan Google Slides -pohjaisen ohjeistuksen voit kopioida itsellesi tästä . Teema on SlidesCarnivalin . Alla olevat ohjeet voit näyttää oppilaille sellaisenaan tai muokata niitä haluamallasi tavalla. Ideana on sii...
Olla-verbien taivutusta on kerrattu tänäkin syksynä englannin tunneilla kaikkien ryhmien kanssa. Passiivi, apuverbien korvaavat muodot ja monet muut rakenteet nojaavat vahvasti olla-verbiin, joten verbin taivutusta pääsee treenaamaan läpi peruskoulun. Tästä postauksesta saat tähän treenaukseen lisäavuksi Google Slides -esityksen olla-verbin taivutuksesta, jota voit käyttää ensin perinteiseen tapaan esityksenä asiaa kerratessa mutta myös tulostaa luokkahuoneen seinälle muistutukseksi ja opetusmateriaaliksi. Kuviin voit myös liittää toiminnallisia harjoituksia, jos sijoitat ne strategisesti eri puolille luokkaa. Oppilaita voi esimerkiksi pyytää siirtymään sen kuvan luokse, joka on annetussa aikamuodossa tai joka vastaa annettua käännöstä. Kun kopioit esityksen, valitse paperin kooksi A3, jotta kokoa kuville varmasti tulee. Voit myös muokata esitystä ennen sen tulostamista värejä, fontteja ja sisältöjä myöten tai käyttää sitä pohjana toisen rakenteen käsittelyssä. Alla vielä muutama esime...