Sanonnat ja sananlaskut ovat englannissa usein oiva tapa motivoida oppilaita tutkimaan kieltä, sillä ne tarjoavat sisäpiirin tietoa, jota ei voi suoraan kääntämällä saada selville. Tästä postauksesta saat 20 sanonnan muokattavan diaesityspaketin (Google Slides) englannin oppitunneille käytettäväksi. Jokainen dia sisältää yhden sanonnan siihen jollakin tapaa liittyvällä kuvalla, jonka on tarkoitus kiinnittää oppilaan huomio. Esitystä voi käyttää haluamallaan tavalla, mutta tässä muutama vinkki: 1. Tietovisa, jossa oppilas saa joko yksin tai ryhmässä yrittää arvata sanonnan merkityksen.  2. Tiedonhakukilpailu, jossa nopein googlettaja ja sanonnan merkityksen selvittäjä voittaa. 3. Malli sanontoihin liittyvälle diaesitykselle, jonka oppilaat tekevät ryhmissä itse. Tällöin kannattaa näyttää vain muutama malliksi, jotta oppilaille jää yleisiä sanontoja etsittäväksi enemmän. 4. Alustus tehtävälle, jossa keksitään oma sanonta kohdekielellä. Jokainen ryhmä miettii jotakin arkista tilannetta, j...
Koulumme monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena on tänä keväänä kieli ja kulttuuri, mikä on kieltenopettajalle mitä mahtavin tilaisuus lisätä tietoutta kulttuureista myös oppikirjojen ja normaalin opetussuunnitelman ulkopuolelta. Järjestän tähän liittyen koulullamme koko kevään kestävän kulttuurivisan, jonka viikottain vaihtuvat, kulttuuriaiheiset kysymykset löytyvät vastausohjeineen luokkani ulkopuolelta. Tästä postauksesta saat hieman valmista materiaalia kansikuvan sekä viikottain päivittyvän kysymyslistan osalta. Vastaamiseen kannattaa käyttää koululla yleisesti käytössä olevaa, tietoturvaltaan toimivaa vastausmenetelmää. Meillä se on O365 (tai M365) ja sieltä Forms-lomake, jonne on helppo luoda vastaamista helpottava QR-koodi suoraan Formsista. Alla esimerkki omasta ohjeestani, josta QR-koodi on peitetty. Oppilaat voivat vastata kysymyksiin oppitunnin alkaessa tai loppuessa tai vaikkapa vain ohikävellessä. Kansikuvan voit kopioida itsellesi täältä:  Kansikuva  sekä viikottain pä...
Uuden kappaleen sanastoa on hyvä treenata vaihtelevin tavoin. Pelkkiin sanakäännöksiin keskittyvät tietovisat, ristikot ynnä muut sellaiset harjoitukset ovat varmasti toisinaan paikallaan, mutta kun sana on tullut jo tutummaksi, on sen käyttäminen oikeanlaisessa kontekstissa myös tärkeää. Puuttuvan sanan harjoituksessa (esimerkkikuvissa englanninkielisenä What's missing? - versiona) oppilaiden tehtävä on täydentää annetut lauseet pelkästään kappaleen sanastossa esiintyvillä sanoilla. Lauseet eivät löydy sellaisenaan tekstistä, vaan ovat joko opettajan tai oppilaiden keksimiä. Teema esitykseen on muokattu SlidesCarnivalin tarjoamasta teemasta, ja esityksen voit kopioida omaan käyttöön tästä linkistä . Opettaja voi itse keksiä lauseet diaesitykseen, mutta vielä tehokkaampi treeni harjoituksesta tulee, jos oppilaiden täytyy itse keksiä lauseita, joihin sanaston sanat sopivat.  Oppilaat voi jakaa pareihin/pieniin ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle tehtäväksi kirjoittaa 1-3 lausetta,...
  Mentimeter  kuuluu ehdottomasti omassa sovelluslistassa käytetyimpiin. Sanapilvet, mielipidemittaukset, sanaluokkaluokittelut, tietovisat ja muistiinpanot onnistuvat interaktiivisesti ja ilmaiseksi tällä sovelluksella, eikä esityksen tekeminen vie kauaa. Suurin plussa Mentimeterissä on mielestäni vielä kuitenkin visuaalisuus ja selkeys. Nyt Mentimeteriin on tullut entistä enemmän ominaisuuksia, joista muutaman, varmasti käyttöön tulevan esittelen nyt tässä. Tietovisan sijaan voit laittaa kysymyksen, jossa valitaan vain kahdesta vaihtoehdosta. Tämä toimii hyvin esimerkiksi kielioppikysymyksissä, joissa harjoitellaan vielä uutta sääntöä. Opettaja voi esittää kysymyksen, tarkastella anonyymit vastaukset ja selittää asiaa uudelleen, jos siltä vastausten perusteella näyttää. Uuden rakenteen selittäminen käy hyvin esimerkiksi tällä yllä olevalla diagrammilla, jossa edetään vaihe vaiheelta. Iki-ihana onnenpyörä tehtävineen löytyy nyt myös Mentimeteristä. Lopuksi oppilailta voi kysyä tuntemu...
Tämän harjoituksen ideana on saada oppilaat kuvittelemaan hetki luonnossa haluamassaan paikassa sekä kirjoittamaan kohdekielellä lyhyt kuvaus tilanteesta. Tarkoitus on treenata yhtäaikaa tärkeitä rakenteita ja sanastoja, herätellä mielikuvitusta sekä madaltaa kynnystä kirjoittaa kohdekielellä. Inspiraatio haetaan luonnosta, jonka kuva- ja äänimaisemilla on tunnetusti rauhoittava sekä keskittymistä vahvistava vaikutus. Harjoitus on lyhyt, sillä sen tyyli ei ole monelle välttämättä tuttu ja jo paikan kuvitteleminen saattaa tuottaa haasteita keskellä virikkeitä täynnä olevaa koulupäivää.  Dian taustalla on kuva veden ääreltä, ja dian kaiutinsymbolia klikkaamalla luokkaan tulvii veden rauhallista ääntä. Ääni ja kuva auttavat siis toivottavasti oppilasta keskittymään sekä herättelemään oppilaan mielikuvitusta, kun oppilas lähtee seuraavaksi dia dialta kirjoittamaan lyhyttä tilannekuvausta. Huom! Ääntä ei kannata pitää kovin kovalla harjoituksen aikana, sillä sen vaikutus on hyvin äkkiä päin...