Oppitunti näyttäytyy helposti hyvin erilaiselta etenkin aineenopettajan ja oppilaan näkökulmasta. Oppilas vaihtaa tunnin aihetta pitkin päivää tunninkin välein, kun taas opettaja pysyy jos ei samassa aiheessa niin ainakin samassa oppiaineessa helposti useammankin tunnin. Maanantaisin vedän usein saman tunnin kolme kertaa kolmelle eri ryhmälle niin, että ainakin pääaihe pysyy täysin samana, vaikka sitä eri ryhmien kohdalla hieman eri tavoin opiskeltaisiinkin.  Oppilaan voi myös jo pelkästään iän vuoksi olla vaikea hahmottaa, mitkä asiat ovat ne tärkeimmät tunnilla, jossa opettaja voi puhua pitkänkin aikaa ja tehtävissä vilahtelee erilaisia termejä ja aiheita. Tätä helpottamaan olen yrittänyt ottaa tavaksi sanoa aina oppitunnin alussa selkeästi yhden tai kaksi tavoitetta tunnille niin, että jos oppilas näihin tavoitteisiin pääsee, on oppitunti sujunut suunnitelman mukaisesti ja oppiminen etenee hyvään tahtiin. Tämä toivottavasti selkeyttää oppitunnin kulkua ja ohjaa oppilasta nappaamaan ...
Google Classroom -videokurssi saa jatkoa ensi viikolla, kun oma ääni palautuu. Tässä välissä halusin kuitenkin käyttää tilaisuuden esittelemällä Mentimeter-sovelluksen, joka on selkeytynyt, uudistunut ja monipuolistunut ilmaistilinkin haltijoille. Mentimeter  ei vaadi oppilailta kirjautumista, vain opettaja tarvitsee ilmaistilin sovelluksen käyttöön. Vastaaminen eri kyselyihin tapahtuu aina koodin avulla osoitteessa menti.com , ja sovellus toimii varsin hyvin puhelimella. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eli yksittäisen oppilaan työskentelyyn ja arviointiin sovellus ei ole ideaali. Mentimeterin ominaisuudet tulevatkin parhaiten esille erilaisissa virittäytymiseen, äänestämiseen ja ajatustenvaihtoon liittyvissä tehtävissä. Aloitussivu on opettajan näkökulmasta varsin selkeä. Sinisestä + New presentation -painikkeesta luodaan uusi esitelmä, jonne voidaan sisällyttää yksi tai useampi tehtävä. Tehtävät luodaan diatyyppisesti, ja oikealla puolella näet kaikki vaihtoehdot tehtäviin ja viite...