Puuttuva sana kappaleen sanaston harjoittelemiseen

Uuden kappaleen sanastoa on hyvä treenata vaihtelevin tavoin. Pelkkiin sanakäännöksiin keskittyvät tietovisat, ristikot ynnä muut sellaiset harjoitukset ovat varmasti toisinaan paikallaan, mutta kun sana on tullut jo tutummaksi, on sen käyttäminen oikeanlaisessa kontekstissa myös tärkeää.

Puuttuvan sanan harjoituksessa (esimerkkikuvissa englanninkielisenä What's missing? -versiona) oppilaiden tehtävä on täydentää annetut lauseet pelkästään kappaleen sanastossa esiintyvillä sanoilla. Lauseet eivät löydy sellaisenaan tekstistä, vaan ovat joko opettajan tai oppilaiden keksimiä.

Teema esitykseen on muokattu SlidesCarnivalin tarjoamasta teemasta, ja esityksen voit kopioida omaan käyttöön tästä linkistä.


Opettaja voi itse keksiä lauseet diaesitykseen, mutta vielä tehokkaampi treeni harjoituksesta tulee, jos oppilaiden täytyy itse keksiä lauseita, joihin sanaston sanat sopivat. 

Oppilaat voi jakaa pareihin/pieniin ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle tehtäväksi kirjoittaa 1-3 lausetta, joissa kussakin esiintyy yksi kappaleen sanoista. Sanalistaa kannattaa jakaa hieman eri puolille luokkaa, ettei vahingossakaan käy niin, että ryhmät valitsevat samoja sanoja lauseisiinsa. Opettaja voi pyytää lauseet digimuodossa esimerkiksi jaetun Wordin tai Google Docsin kautta. 

Lauseet kopioidaan ja liitetään diaesitykseen, minkä jälkeen kirjat laitetaan kiinni ja diaesitys laitetaan pyörimään. Jokainen lause näytetään ensin niin, että siitä puuttuu sanaston sana. Jokainen ryhmä kirjoittaa ylös paperille, mikä sana heidän mielestään lauseesta puuttuu ja tarkistaa omatoimisesti vastauksensa diaesityksen seuraavalta dialta. Pisteet lasketaan lopuksi yhteen.

Alla olevat esimerkit näyttävät, miten tehtävä käytännössä etenee diaesityksenä: