Hetki luonnossa -kirjoitusharjoitus äänen ja kuvan avullaTämän harjoituksen ideana on saada oppilaat kuvittelemaan hetki luonnossa haluamassaan paikassa sekä kirjoittamaan kohdekielellä lyhyt kuvaus tilanteesta. Tarkoitus on treenata yhtäaikaa tärkeitä rakenteita ja sanastoja, herätellä mielikuvitusta sekä madaltaa kynnystä kirjoittaa kohdekielellä. Inspiraatio haetaan luonnosta, jonka kuva- ja äänimaisemilla on tunnetusti rauhoittava sekä keskittymistä vahvistava vaikutus. Harjoitus on lyhyt, sillä sen tyyli ei ole monelle välttämättä tuttu ja jo paikan kuvitteleminen saattaa tuottaa haasteita keskellä virikkeitä täynnä olevaa koulupäivää. 

Dian taustalla on kuva veden ääreltä, ja dian kaiutinsymbolia klikkaamalla luokkaan tulvii veden rauhallista ääntä. Ääni ja kuva auttavat siis toivottavasti oppilasta keskittymään sekä herättelemään oppilaan mielikuvitusta, kun oppilas lähtee seuraavaksi dia dialta kirjoittamaan lyhyttä tilannekuvausta. Huom! Ääntä ei kannata pitää kovin kovalla harjoituksen aikana, sillä sen vaikutus on hyvin äkkiä päinvastainen. Sen voi myös alun aiheeseen herättelyn jälkeen hiljentää kokonaan.

Diasarjan voit kopioida postauksen lopusta itsellesi sekä esikatsella täältä. Esityksessä käytetty audio on peräisin sivustolta Pixabay ja valokuva sivustolta Unsplash.


Esityksen dioissa oppilaalle on annettu mahdollisuus valita aina kolmesta vaihtoehdosta, mikä voi toimia harjoituksessa alaspäin eriyttävänä vaihtoehtona. Halutessaan opettaja voi poistaa englanninkieliset esimerkkilauseet tai jättää vain lauseen aloituksen näkyviin, sillä samalla harjoitellaan tärkeitä, suomesta eroavia rakenteita kuten there is/are sekä it's. Ja toki diat voi muuttaa yhtä hyvin toiselle kohdekielelle.

Kirjoitelmassa edetään yksi aistihavainto kerrallaan.Diaesityksen voit kopioida itsellesi täältä

Kirjoitelmaa käytän myös ympäristökasvatuksen keinona sillä ajatuksella, että ympäristökasvatus lähtee liikkeelle oppilaan havainnoista ja sen kautta luontosuhteen luomisesta ja vahvistamisesta. Näistä asioista lisää myöhemmin. 💚