Lisää sanavarastoa mysteeriaiheillaSanavaraston kasvattaminen on yksi kielten oppituntien keskeisimmistä tavoitteista. Jotta yksittäiset sanat jäävät mieleen, on niiden kanssa hyvä tehdä aktiivisesti jotakin pelkän ulkoaopettelun sijaan. Kun toiminnallisuuden yhdistää oppilaan itsensä valitsemiin aihepiireihin, voidaan lisäksi kasvattaa oppilaan motivaatiota. Tämän postauksen tehtävä treenaa kaiken lisäksi sanaluokkia, mistä ei ole oman kokemuksen mukaan koskaan haittaa.

Mysteeriaihe muistuttaa siltä osin Aliasta, että oppilaan tarkoitus on selittää jotakin sanaa tai aihetta. Mysteeriaiheessa kerrataan samalla sanaluokkia, ja koska tarkoituksena on selittää sana mahdollisimman haastavasti niin, ettei sitä arvattaisi heti kättelyssä, pitää oppilaan kaivella esiin mahdollisesti hieman vieraampiakin sanoja. Alla olevan Google Slides -pohjaisen ohjeistuksen voit kopioida itsellesi tästä. Teema on SlidesCarnivalin.


Alla olevat ohjeet voit näyttää oppilaille sellaisenaan tai muokata niitä haluamallasi tavalla. Ideana on siis valita yksi sana tai aihe muiden arvattavaksi (pareittain tai pienissä ryhmissä) ja keksiä siihen liittyen viisi kappaletta verbejä, adjektiiveja sekä substantiiveja niin, etteivät ne paljasta suoraan arvattavaa sanaa tai aihetta. Tämän jälkeen voidaan yhdessä sopia, onko tehtävä pelimäinen, jolloin pisteitä annetaan jokaisesta vihjesanasta, joka ei johda oikeaan vastaukseen. Tällöin oppilas luettelee siis sanoja yhden kerrallaan ja antaa parille/muulle ryhmälle hieman aikaa vastaamiseen.Jos tehtävä tuntuu liian haastavalta, voivat aiheet tulla käsiteltävästä kappaleesta tai opettajalta, jotta oppilaat tietävät suurinpiirtein, mistä sanoista arvataan. Sanoja voidaan keksiä aluksi myös pareittain tai tiimeissä yhteistyössä niin, että muut parit tai ryhmät arvaavat aihetta. Tämä voi varsinkin ensimmäisellä kerralla madaltaa kynnystä osallistua.

Alla vielä esimerkki arvattavasta aiheesta ja siihen liittyvistä sanoista. Tässä esimerkissä substantiivit paljastavat lopuksi varmasti jo aiheen, mutta alusta voisi napata pinnoja, sillä esimerkin verbit sopisivat moneen eri eläimeen.