Padletin uusi esitysominaisuus


Padlet on ilmaisenakin toimiva yhteistoiminnallinen muistitaulu, johon suosittelen ehdottomasti tutustumaan. Nyt Padlet on tuonut käyttäjilleen uuden työkalun, josta on varmasti hyötyä kielten oppitunneille. Kyseessä on diaesitys, jonka Padlet tekee automaattisesti yhteisesti tehdystä muistitaulusta. Alla oleva esimerkki valaisee asiaa toivottavasti lisää.

Käytän Padletia sanastoharjoituksissa silloin, kun uutta aihetta viritellään tai käsitteillä olevaa sanastoa harjoitellaan. Alla olevassa esimerkissä taululle on kerätty tekstistä teknologiaan liittyviä fraaseja.


Oikealla laidalla olevissa työkaluissa on uutena symbolina taulun muuntaminen diaesitykseksi (ympyröity punaisella). Tämän toiminnon kautta taululle lisätyt tekstit muuttuvat automaattisesti diaesitykseksi, jolloin niiden läpikäyminen helpottuu. Jos yksittäiseen postaukseen tai tekstilaatikkoon on lisätty esim. kuva, tulee se myös diaesityksessä hyvin näkyville.


Uutta toimintoa käytettäessä yhden osallistujan tekemä teksti pääsee paremmin oikeuksiinsa ja kaikki lisätyt tekstit tulee varmasti käytyä tarkkaan läpi. 

Toiminto mahdollistaa myös muunlaisia aktiviteetteja tunnille. Oppilaat voivat esim. lisätä kappaleen sanastoa ensin itse taululle, jonka jälkeen diaesityksenä niistä tehdään peli. Käytän usein itse diaesityksiä peleihin ja aktiviteetteihin (esim. Last Man Standing, Nouse ylös, Istu alas), joten tällä tavalla oppilaat otetaan mukaan jo pelin tekovaiheessa, mikä lisää sanaston harjoittelua ja osallistaa oppilaita alusta loppuun.