Mentimeterin mielipidemittaus uuden aiheen virittelijänä


Kun kielissä mennään uuteen aiheeseen, oppilaiden mielenkiinnon herätteleminen voi tehdä suuren eron aiheeseen kiinnittymiselle. Oppikirjoissa on monenlaisia lämmittelytehtäviä, YouTubesta löytyy videoita ja opettajilla on takataskussaan usein pelejä tai sanastoharjoituksia uuden teeman käsittelyä varten. Mentimeter tarjoaa tähän tilanteeseen hyvän vaihtoehdon, joka yhdistelee koko luokkaa osallistavaa matalan kynnyksen digiä, sanastoon tutustumista sekä keskustelua, joka perustuu nimenomaan oman luokan mielipiteisiin.

Mentimeterin ilmaisversiossa on useita eri tehtävävaihtoehtoja, mutta eniten olen lämmittelytehtäviin käyttänyt monivalintaa (Multiple Choice) sekä alla näkyvää sijoitustehtävää (Ranking), jossa oppilaalle annetaan termejä sijoitettavaksi järjestykseen eri tavoin. Tämän postauksen esimerkissä oppilaiden pitää laittaa annetut rikokset järjestykseen sen mukaan, miten vakavia ne vastaajien mielestä ovat.


Kun tulokset on saatu, on tärkeä käsitellä vielä saadut vastaukset oppilaiden kanssa. Keskustelua vastaamisen aikana millä tahansa kielellä kannattaa kannustaa, sillä kokemukseni mukaan se madaltaa kynnystä käydä keskustelua lopuksi myös kohdekielellä. Kun kaikkien oppilaiden vastaukset on saatu, voi opettaja antaa erilaisia aiheita ryhmäkeskustelua varten, jolloin vastaukset saadaan purettua ja keskustelua voidaan viedä myös jo aiheessa eteenpäin.