Ohjaava ja eteenpäin neuvova kielioppitehtävä


Tässä postauksessa käyn läpi Google Forms -kyselyn luomisen niin, että kysely ohjeistaa oppilasta oikeaan suuntaan vastauksia annettaessa. Kysely näin tehtynä varmistaa ensinnäkin, että kaikki vastaavat joka kohtaan, ja että kaikkien vastauksissa on uuden opeteltavan asian tärkeimmät elementit mukana. Esimerkkinä käytän englannin futuuria, ja tämän esimerkkilomakkeen saat kopioitua omalle Drivelle tästä.

Kun teet uuden kyselyn, muista mennä ensin Asetuksiin ja valita sieltä Tee tästä kysymystehtävä. Näin lomake kerää pisteitä ja antaa oppilaille oikeat ja väärät vastaukset.

Esimerkkilomakkeessa opetellaan siis englannin futuuria. Tässä muutama esimerkkitehtävä lomakkeelta sekä tavat, joilla lomake ohjaa oppilasta opeteltavassa asiassa tarvittaessa eteenpäin.

Ensimmäisenä kysymyksenä on, millaisia apuverbejä futuurissa ylipäätään voi näkyä. Koska vaihtoehtoja on kaksi, tähän on valittu kysymystyypiksi Valintaruudut. Jokaisen kysymyksen oikeasta alalaidasta löydät kolme pistettä. Kun klikkaat pisteitä, saat näkyviin valikon, josta valitaan seuraavaksi Vastauksen vahvistus -toiminto. Tämä toiminto varmistaa, että ennen seuraavaan kysymykseen siirtymistä vastaaja on täyttänyt jotkin minimivaatimukset vastaukselle. Valintaruutujen kohdalla voit valita, kuinka monta laatikkoa pitää olla rastitettuna, ennen kuin oppilas voi jatkaa. Koska vastauksia oli kaksi, valitsin tähän kohtaan siis vaatimukseksi kaksi valintaa. Jos oppilas valitsee vähemmän tai enemmän kuin kaksi vaihtoehtoa, alkaa Forms herjata viestiä Valitse 2 kohtaa. Viestin saa opettaja määritellä itse.


Seuraavaksi oppilaita pyydetään täydentämään itse futuurimuotoiset verbit lauseeseen. Tässä kohtaa kysymystyyppinä on Lyhyt vastaus, ja minimivaatimuksena vastaukselle on Teksti, joka Sisältää kaksi l-kirjainta sekä verbin perusmuodon. Näin sekä will että lyhenne 'll hyväksytään, koska molemmista löytyy kaksi l-kirjainta. Jos oppilas kirjoittaa vastaukseksi jotain muuta, on viestinä Muista will + perusmuoto.


Tällä tavalla oppilaat saadaan tekemään tehtävä ajatuksella, ja mikä parasta, lomake neuvoo oppilasta eteenpäin silloinkin, kun opettaja ei heti paikalle ehdi. Tällä tavoin oppilas ottautuu toivon mukaan hieman varmemmin opeteltavaan asiaan eikä vastaa nopeasti päästäkseen tehtävästä eroon. Tarkistus sujuu myös lomakkeen avulla itsenäisesti, joten oppilas pääsee heti näkemään, miten tehtävät ovat sujuneet. Ohjeistuksen avulla suoritus myös toivottavasti paranee ja motivaatio tekemiseen kasvaa.

Jos lomakkeen tekeminen itse tuntuu työläältä, etenkin jos Google Forms on työkaluna uusi, voi Facebook-ryhmästä käydä välillä kurkkaamassa, tuleeko englantiin, ruotsiin tai saksaan valmiita lomakkeita kopioitavaksi.