Koulutukset


Teema: SlidesCarnival

Pidän 1-3 tunnin etäkoulutuksia mm. digityökaluista, toiminnallisuudesta, sovelluksista sekä hyväksi havaituista etäopetuksen käytänteistä erityisesti kieltenopetukseen liittyen. Alla olevasta listasta näet esimerkkejä valmiista koulutuspaketeista, mutta sisältöjä on mahdollista myös räätälöidä tarpeen mukaan. Ota yhteyttä, niin sovitaan tarkemmin organisaatiollenne sopivasta paketista. Hinnat ovat neuvoteltavissa.

Sähköposti: reetta.pankalainen@gmail.com


Alla olevia koulutuksia on mahdollista yhdistää tai räätälöidä tarpeen mukaan. Koulutusdiat jäävät aina osallistujien käyttöön koulutuksen jälkeen.


Oppilaita osallistava digi

Koulutuksessa käydään läpi ilmaissovelluksia, joiden avulla osallistat oppilaita ja opiskelijoita oppitunneilla ja kotona kotitehtävien muodossa. Sovellukset tuovat myös vaihtelua ja piristystä oppitunteihin. Koulutuksen aikana käydään läpi 1-3 sovellusta, ja pääajatuksena on aina yhden sovelluksen mahdollisimman monipuolinen käyttö. Osallistujat voivat kokeilla koulutuksen aikana sovelluksen käyttöä itse, jotta ideat saadaan heti käyttöön ja mahdollisiin käytön aikana esiintyviin ongelmiin pystytään tarttumaan heti. Mukaan kannattaa ottaa siis omassa opetuksessa käytettäviä oppikirjoja tms. materiaalia sovellusten käyttöä varten.


Toiminnallisuutta esitystyökaluihin

Perinteisistä esitystyökaluista (Google Slides, PowerPoint) voidaan tehdä oppijoita paremmin aktivoivia pienilläkin muutoksilla ilman ylimääräisiä sovelluksia. Diaesityksiin voidaan sisällyttää muistiinpanoja, videoita, äänitteitä, tietovisoja sekä toiminnallisia harjoituksia ilman tarvetta käyttää useita sovelluksia samaan tarkoitukseen. Koulutuksessa on mahdollista käydä läpi myös opetusvideon teko valmiista diasarjoista. 


Opettajan digityökalut

Käymme läpi digikokeita, arviointia, kirjanpitoa, palautetta ja oppimateriaalien tekoon soveltuvaa lähdemateriaalia (ilmaiset kuvapankit ja esityspohjat), jotka nopeuttavat ja tehostavat opettajan työtä.


Hyvät etäopetuksen käytänteet

Etäopetuksessa haasteena on usein yleisön huomion ja mielenkiinnon ylläpito, ja tätä varten koulutus kerää yhteen erilaisia sovelluksia sekä hyviä käytänteitä etäopetusta ajatellen. Mukana on myös joitakin arviointia helpottavia työkaluja, kun esim. perinteisen kokeen pitäminen ei ole mahdollista.


Toiminnallisuus kieltenopetuksessa

Toiminnallisuutta voidaan tuoda oppitunneille digiä ilmankin tai hyvin kevyin digitaalisten opetusmenetelmien keinoin. Pääpaino on tällöin sovelluksissa, jotka eivät vaadi oppilaslaitetta. Koulutuksessa käydään läpi lyhyitä, helposti käyttöön otettavia ja hyväksi havaittuja toiminnallisia ideoita oppitunnin eri vaiheisiin sanaston ja tekstien läpikäynnistä kotitehtävien antoon.


Digitehtäväpaketit

Koulutuksessa näytetään esimerkkien avulla, millaisia digitehtäväpaketteja oppilaille voidaan luoda eri alustoilla. Digitehtävissä on mahdollista tehdä itsensä tarkastavia sekä vinkkejä antavia kysymyksiä, jotka auttavat oppilasta etenemään haastavammassakin tehtävässä silloin, kun opettaja ei ehdi apuun tai tehtäviä tehdään omalla ajalla kotona. Koulutuksen osallistujat pääsevät luomaan omia tehtäviään koulutuksen aikana, joten oman aineen oppikirjoja ja muuta materiaalia kannattaa ottaa mukaan.


Pakohuonepelit

Pakohuonepelit ovat kasvattaneet suosiotaan opetuksessa, ja syystäkin. Ne tuovat pelillisyyttä ja vaihtelua oppitunneille, mikä voi lisätä motivaatiota ja osallistaa oppilaita uudella tavalla. Diginä tehtyä materiaalia on myös helppo muokata eri ryhmille sopivaksi. Pakohuonepelien valmistelu voi kuitenkin olla aikaavievää, etenkin jos ne ovat opetusmenetelmänä uutta opettajalle. Tässä koulutuksessa käydään läpi matalan kynnyksen pakohuonepeli askel askeleelta, ja katsotaan, mitä maltillisella työmäärällä voi saada aikaan.


Digitaalisuus ja toiminnallisuus kieltenopetuksessa

Tämä koulutuspaketti yhdistelee osia yllä olevista aiheista taspainoiseksi kokonaisuudeksi. Koulutusta räätälöidään organisaation tarpeiden mukaan. Koulutuksen suosituspituus 3 h.